EC breidt exotenlijst uit met Reuzenberenklauw

Binnen de Europese Unie is eindelijk ambtelijk overeenstemming bereikt over het toevoegen van twaalf invasieve exoten aan de bestaande lijst van 37 schadelijke exotische planten en dieren, zoals die vorig jaar is vastgesteld.
Deze toevoeging houdt in dat onder meer de reuzenberenklauw, de reuzenbalsemien, de nijlgans en de wasbeerhond actief bestreden en beheerd moeten gaan worden. Ook zal de handel in diverse tuinplanten zoals mammoetblad, zijdeplant, lampenpoetsergras en ongelijkbladig vederkruid moeten worden gestaakt.

Medio 2016 stelde de Europese Unie een eerste lijst van 37 exotische planten en dieren vast, die op basis van de Verordening Invasieve Uitheemse Soorten in alle landen aangepakt moeten worden om onder meer de inheemse natuur beschermen.

Recent zijn de ambtelijke diensten binnen de Europese Unie het eens geworden over een lijst van twaalf soorten, waarmee de eerdere lijst wordt uitgebreid. Het betreft drie dieren (wasbeerhond, muskusrat en nijlgans), zes landplanten (zijdeplant, mammoetblad, reuzenberenklauw, reuzenbalsemien, microstegium en lampenpoetsergras) en drie waterplanten (alligator weed, smalle waterpest en ongelijkbladig vederkruid).

Geen opmerkingen:

Een reactie posten