Reuzenberenklauw op lijst verboden planten

Reuzenberenklauw, reuzenbalsemien en een aantal andere invasieve exoten moeten vanaf woensdag 2 augustus 2017 verplicht worden bestreden. Dit leidt tot een verbod op invoer, verkoop, teelt en het gebruik van de planten.

De Europese Unie verplicht lidstaten om deze invasieve exoten te bestrijden. Bovendien moeten de overheden onmiddellijke maatregelen nemen om de verspreiding tegen te gaan.
[Foto: Jan Huisjes]
Deze invasieve exoten zijn op de Unielijst geplaatst omdat ze schade aan de biodiversiteit en nadelige gevolgen hebben voor de menselijke gezondheid, veiligheid of de economie. De lijst is per 2 augustus uitgebreid met 12 nieuwe soorten planten en dieren. Dit zijn:

- Alligatorkruid (Alternanthera philoxeroides)
- Fraai lampenpoetsergras (Pennisetum setaceum)
- Gewone gunnera (Gunnera tinctoria)
- Japans steltgras (Microstegium vimineum)
- Muskusrat (Ondatra zibethicus)
- Nijlgans (Alopochen aegyptiacus)
- Ongelijkbladig vederkruid (Myriophyllum heterophyllum)
- Reuzenbalsemien (Impatiens glandulifera)
- Reuzenberenklauw (Heracleum mantegazzianum)
- Smalle waterpest (Elodea nuttallii)
- Wasbeerhond (Nyctereutes procyonoides)
- Zijdeplant (Asclepias syriaca)

Vooral de reuzenberenklauw is al wijdverspreid in sommige provincies, waaronder Flevoland. Er moeten op korte termijn plannen komen om deze ongewenste planten te bestrijden.

Invasieve exoten vormen een groot probleem in de natuur omdat ze geen of weinig natuurlijke vijanden hebben waardoor ze kunnen woekeren in de natuur. Op die plekken verdwijnen alle andere planten en wordt soortenrijke natuur vervangen door een monocultuur van bijvoorbeeld reuzenberenklauw. De reuzenberenklauw is daarnaast ook gevaarlijk vanwege de brandharen die nare blaren kunnen veroorzaken.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten